Вести

Одлука о додели награде „Мирослав Јосић Вишњић“

19.03.2022.

Жири за доделу Награде „Мирослав Јосић Вишњић“, за најбољу прву прозну књигу на српском језику аутора до 35 година, који је радио у саставу: Слађана Илић, Драган Бабић и Милета Аћимовић Ивков (председник жирија), донео је jeдногласну одлуку да се награди књига Саре Мајсторовић СРЕБРНЕ ШУМЕ (Матица српска, Нови Сад, 2021). Награду је установила Српска читаоница „Лаза Костић“ у Сомбору, у знак сећања на писца Мирослава Јосића Вишњића  (1946–2015), једног од најистакнутијих прозаиста у српској књижевности у последњих 50 година.

Уз одлуку, жири је издао следеће саопштење:

„Изграђена као жанровски мешовита, књига Сребрне шуме Саре Мајсторовић читаоца доводи у сусрет са низом појединачних, краћих и фрагментарних, уланчаних текстова поетске прозе (прозаида). У њихову су тематску основу уписане слике непосредне савремености, унутарње емотивне географије и различитих подстицаја лектире. Ти поетизовани текстови узимају на себе облике: ширег описа, сложене слике, медитативног записа, као и критички ангажованог продора у различите обрисе дехуманизоване  савремености. Све те видове ауторског обухвата обједињује мисаона проницљивост и осетљива субјективност, из чије се заоштрене перспективе они саопштавају.

Сликовити и сугестивни, меланхолични и емотивно натопљени, стилски глачани и ритмични, текстови ове књиге носе у себи елементарну снагу интензивног доживљаја и промишљања живота и света. Због тога су они пријемчиви, уверљиви  и књижевно-уметнички вредни. Тим својствима они се долично приближавају духу ране прозе  Мирослава Јосића Вишњића.“

Награда ће добитници бити уручена на свечаности заказаној за 27. март 2022. године