Вести

Редовна годишња скупштина Српске читаонице

15.04.2023.

Управни одбор Српске читаонице "Лаза Костић" донео је одлуку да се редовна годишња седница скупштине Читаонице одржи у недељу 14. маја 2023. године. На редовној годишњој скупштини, у складу са статутом, разматраће се извештаји о раду УО и НО, финансијски извештај, план рада за наредни период и остале теме.