Вести

Радови на реконтрукцији фасаде објекта Српске читаонице

09.10.2023.

Радовима на реконтрукцији фасаде објекта Српске читаонице "Лаза Костић", предвиђена је санација фасаде објекта, замена столарије и инсталација декоративне расвете.

Уговор је закључен између наручиоца-Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Петроварадин и Групе понуђача:

1. Сомборелектро доо Сомбор
 
2. Гранит-лијешће доо Сремска Митровица
 
3. Премијус доо Београд
 
Сомборелектро је носилац посла испред групе понуђача. Средства је обезбедио Покрајински секретаријат за културу, јавно  информисање и односе с верским заједницама АП Војводине и Град Сомбор. Вредност уговора је 29.641.055,50 динара без ПДВ-а односно укупно 35.569.266,60 динара са ПДВ-ом.  Почетак радова 7.7.2023. године, завршетак 7.12.2023. године